Όροι χρήσης και προυποθέσεις

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (e-genesis.eu) αλλά και της εφαρμογής StudentsWeb οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκαταθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Η e-genesis (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προυποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Κυκλοφορία του StudentsWeb σε Alpha έκδοση!

Κυκλοφόρησε η έκδοση του StudentsWeb (Alpha Version).

Σκοπός της εφαμοργής αυτής είναι να μπορούν οι Σπουδαστές να εισέλθουν στην αντίστοιχή τους γραμματεία μέσω της πλατφόρμας και να μπορέσουν ευκολα μέσω της Android συσκευής τους να δουνε τις βαθμολογίες τους, στοιχεία, στατιστικά, και να ενημερώνονται αυτόματα σε περίπτωση που βγεί κάποιος βαθμός.